Kiærs Marina

Velkommen til Kiærs Marina

i283726789542758007._rsw1280h960_szw1280h960_

Info:

Kiærs Marina er åpen igjen!
Kiærs bruk/Marina har en lang historie i Fredrikstad by, helt tilbake til 1860 tallet.
Havnen ligger midt i Fredrikstad, ved enden av Glomma med kort vei til Hvaler.

Vi har pr i dag ca 40 båtplasser i tillegg kommer gjesteplasser.
Havnen er til en hver tid overvåket med kamera samt som innhaver av havnen bor på stedet.

Åpningstider:

Havnekontoret er normalt betjent av havnesjef kl. 12:00-18:30.
I vinterhalvåret (oktober-mars) er kontortiden redusert. Henvendelser vedrørende medlemskap,
eller andre forhold som ikke krever øyeblikkelig hjelp, henvises til kontortiden på telefon eller e-post.
For øyeblikkelig hjelp eller varsling utenom åpningstid, ring eller send sms til xxxxxxxx